TWELLO en zijn geschiedenis

- Home - - Historie - - Duitse bezetting - - Twello en het Hakenkruis - - Fotoalbum - - Gastenboek - - disclaimer -
DISCLAIMER

De WEBMASTER streeft naar correcte en actuele informatie, maar kan niet garanderen dat de informatie juist is, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is.

Aan de informatie op deze pagina’s kunnen daarom geen rechten worden ontleend en aanvaardt de WEBMASTER geen aansprakelijkheid voor schade door gedateerde informatie.

De WEBMASTER stelt zich daarom niet aansprakelijk voor schade door eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden.

Alles van deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, microfilm of anderszins, wat ook van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking.

Met vriendelijk groet,

de WEBMASTER van "TWELLO..................EN ZIJN GESCHIEDENIS"