TWELLOO

- Home - - Historie - - Duitse bezetting - - Twello en het Hakenkruis - - Fotoalbum - - Gastenboek - - disclaimer -

 

Twello is een dorp met ruim 13500 inwoners gelegen aan de oostkant van de Veluwe tussen Apeldoorn en Deventer.
Een Gelders dorp dat nog steeds groeit met een modern centrum dat nog steeds volop in beweging is.
Het hart van Twello is gemoderniseerd maar de buitenste rand is bijna onaangetast gebleven, want die is omringd met een rijke historie aan landgoederen.

In 1818 werden de kernen Twello, Voorst, Wilp en Nijbroek samengevoegd tot de huidige gemeente Voorst.

De eerste 'mensen' die het gebied van Voorst bezochten waren nomadische (rendier)jagers. Bodemvondsten in de directe omgeving van Voorst duiden erop dat dit tussen 8000 en 5000 v. Chr. moet zijn gebeurd. Sporen van de mogelijke eerste permanente bewoners van de gemeente dateren van ongeveer 2000 v. Chr. en zijn bewaard gebleven in grafheuvels.                                                                          

De eerste bewoners van de gemeente Voorst hebben zich zo rond de 8e eeuw op de hoger gelegen zandgronden langs de IJssel gevestigd. Een betere controle van de afwatering en waterstand in de IJsselvallei was nodig, zodat de vruchtbare bodem langs de rivier bebouwd kon worden. Zo ontstonden de eerste akkerbouw- en veeteeltboerderijen in onze gemeente.                                                                                                                                                                                          

Nadat predikant Lebuïnus zich omstreeks 754 bij het Utrechtse bisdom meldde, kreeg hij onze gemeente als gebied toegewezen om te prediken.                            

In Wilp en later in Deventer, een destijds pas gestichte handelsnederzetting aan de overkant van de IJssel, bouwde Lebuïnus kapelletjes om zijn missie werk te verrichten                                                                                                                                                                                                                                                                            

In de eeuwen daarna heeft onze gemeente vaak in het middelpunt van een oorlog gelegen, vanwege de ligging aan de IJssel die in deze tijden als barrière en verdedigingslinie diende. Zo vervulde de IJssel tijdens de 80 jarige oorlog, de verovering van Napoleon en WOII een belangrijke rol, maar was de rivier in de 11e en 12e eeuw al een barrière bij de ruzies tussen de graven van Gelre en de bisschop van Utrecht.                                                                                                            

Na WOII veranderde er voor de gemeente Voorst meer. Twello werd bestempeld als het groeidorp van de gemeente en dankzij de vleesfabrieken in Twello stond het dorp er op industrieel gebied ook goed voor. Twello werd het centrum van de gemeente Voorst. Verder kende de gemeente Voorst een klompenindustrie en steenfabrieken, maar deze zijn inmiddels verloren gegaan.

 

Waar komt de naam Twello vandaan?

In de 14e eeuw heette het Twenlo, maar andere vormen komen ook voor zoals;

Twelle
Twelloe
Twelloo
Twenle
Twenlo
Twenloe

Iedere keer zijn er twee woorden te herkennen namelijk TWEE en LOO, wat zoiets betekent als twee bossen of dubbel bos.

Dat klopt ook wel want Twello ligt tussen twee bossen en wel aan de ene kant de bossen van landgoed 'Grote Noordijk', 'Kleine Noordijk' en 'de Steltenberg' die aan de zuidelijke kant gelegen zijn.

Aan de noordelijke kant de bossen van landgoed 'het Hunderen', 'de Flierkamp','de Dijkhof', 'Kruisvoorde' en 'de Parkelaar' en het 'Bruggebosch'

 

 

twellonaren @hotmail.com