Duitse bezetting

- Home - - Historie - - Duitse bezetting - - Twello en het Hakenkruis - - Fotoalbum - - Gastenboek - - disclaimer -

WAT ERAAN VOORAFGING................

De Tweede Wereld Oorlog in de 20e eeuw was voor Nederland de eerste grote oorlog met de meeste naweeën, als je de rumoerige 18e en 19e eeuw buiten beschouwing laat. Want zeg nu zelf weet u iets uit de vorige eeuwen, wat aan u verteld is en dat ook nog is blijven hangen? Het merendeel weet een paar vage gebeurtenissen.

In de 16e en 17e eeuw vochten we tegen de Spanjaarden en de Engelsen.
In de 18e en 19e eeuw vochten we tegen de Fransen en belgen.

Iedereen had ruzie met elkaar dan weer tegen de Duitsers en morgen weer tegen de Engelsen om dan samen weer te vechten tegen de Fransen. De meeste gevechten vonden plaats op zee. We hebben zelfs nog tegen de Belgen gevochten. De favoriete bezigheid uit die tijd was landjepik, dan weer voor jouw en dan weer voor mij.

Last but not Least komt Napoleon. Wat die allemaal heeft uitgevreten weten we allemaal, veel slechte maar ook goede dingen. En zo komen we de 20e eeuw binnen, met wat opstandjes en wat stakingen is het wat betreft de oorlogvoering van en tegen Nederland rustig.

Na veel landjepik in de 19e eeuwen hebben we in de 20e eeuw op het vaste land in Europa 5 grote Rijken;

Frankrijk
Duitsland
Rusland
Oostenrijk-Hongarije
Turkse Rijk

Het machtigste land was Groot-Brittannië.

Totdat..................... 1 augustus 1914, mobilisatie van het Nederlandse leger.

De volkeren van de Balkan wilden niet meer overheerst worden, dus werden er aanslagen gepleegd en buurlanden gingen zich ermee bemoeien. De directe aanleiding voor het uitbreken van deze oorlog was de moord op de hertog van Oostenrijk-Hongarije door een Bosnisch-Servische nationalist. In tijden van crisis gaan landen steun bij elkaar zoeken, dat gebeurt nu nog steeds. Zo ontstonden er twee partijen met aan de ene kant Oostenrijk-Hongarije en Duitsland (de Centralen), aan de andere kant Frankrijk, Rusland en Groot-Brittannië (de Geallieerden). De details zal ik besparen maar uiteindelijk was driekwart van de wereld in oorlog. De eerste Wereldoorlog was een feit.

Nederland was samen met België, Denemarken, Zwitserland en Spanje neutraal maar hadden wel te lijden van WOI o.a. door voedsel tekorten en sancties van Engeland, omdat wij met iedereen handel dreven zelfs met de Centralen. Uiteindelijk werd België aangevallen door Duitsland zodat men Frankrijk van twee kanten kon bestormen. Nederland kreeg toen veel Belgische vluchtelingen. Op het laatst begon Amerika zich ermee te bemoeien. Uiteindelijk kwam op 11 november 1918 een wapenstilstand en in 1919 vrede...........

Na de eerste Wereldoorlog was de Europese kaart nogmaals veranderd, sommige landen werden gesplitst en kleinere staatjes werden één.
In 1919 kwamen de belangrijkste landen in Parijs bij elkaar om een plan te maken voor de wederopbouw van Europa "De vrede van Versailles". Duitsland moest een schadevergoeding van miljarden betalen aan Frankrijk.
Ook werd een Volkenbond opgericht (voorloper van de Verenigde Naties), daarin werd vastgelegd dat er nooit meer zo'n oorlog mocht komen. De leden ervan verklaarden hulp en trouw aan elkaar. Maar vooral bij conflicten eerst overleg en de uitspraken van de Raad waren bindend.
Er verstreken in Nederland 10 betrekkelijk rustige jaren.                                                                                                                                                                 

Maar dan in 1929 beurskrach in New York en wat later blijkt de start van een diepe economische depressie in Europa die tot ver in de jaren dertig doorgaat.

De Tweede Kamer aanvaardt in 1931 de crisis-invoerwet. De invoer van goederen wordt beperkt om zo de eigen productie te stimuleren. In dat zelfde jaar wordt de NSB opgericht.

De NSB (Nationaal Socialistische Beweging) was een politieke beweging opgericht door Anton Mussert. Een belangrijke rol binnen de partij was orde en tucht. Goede voorbeelden zijn de NSB-groet (Houzee) en het dragen van een uniform. Het belangrijkste programmapunt was de afschaffing van de parlementaire democratie.
In beginsel was deze partij niet antisemitisch.

De werkloosheid neemt sterk toe. Werklozen worden verplicht om dagelijks te stempelen om in aanmerking te komen voor steun. Met de Kamerverkiezingen van 1932 in het verschiet duiken er allerlei fascistische en nationalistische partijen op. Een partij "het Verbond van Nationaal Herstel" wint één zetel in de kamer, de leider mr. dr. Westermann treedt later toe tot de NSB.

In 1933 worden militairen en ambtenaren verboden om lid te zijn van soortgelijke partijen.
In het zelfde jaar wordt het ministerie van Sociale Zaken opgericht, die belast word met de werkloosheidsuitkeringen.

De NSB behaalt in 1935 met de verkiezingen voor de Provinciale Staten 8 procent van de stemmen. De Communistische Partij wordt opgericht met als plan om in Nederland een geleide economie in te voeren met een financieel sturende overheid. De werkloosheid bereikt haar dieptepunt, 40 procent van de beroepsbevolking is werkloos.

In 1937 trouwen prinses Juliana en prins Bernard von Lippe-Biesterfeld. De NSB leiden in 1937 een grote nederlaag met de kamerverkiezingen. Prinses Beatrix ziet in 1938 het levenslicht.

In tegenstelling tot Duitsland worden de Nationalistische Partijen in Nederland niet zo groot en kan men ze redelijk in toom houden. De NSB gaat wel steeds meer trekken vertonen van zijn Duitse tegenhanger de NSDAP, de sterk antisemitisch is.

In dezelfde jaren dertig speelde dit ook in Duitsland, alleen daar was en werd het nog erger.
Wij hadden te maken met Anton Mussert maar de duitsers.................... die hadden Adolf Hitler.

Met het Nationaal socialisme in Duitsland gaan we iets dieper op in. Want hiermee krijgt, wat later blijkt, heel de wereld mee te maken.
De belangrijkste hoofdpersoon in deze is Adolf Hitler.
Tijdens zijn deelname in de WO I (1914 -1918) van 2 jaar in het Bayrischen Regiment werd hij als soldaat verwond. Na zijn herstel werd hij overgeplaatst naar München voor lichte dienst. Daar kreeg hij te maken met het anti-oorlogs gevoel onder de burgers. Hij gaf voor die onrust de Joden en Marxisten de schuld. Hij beschuldigde ze van samenzwering en het verspreiden van onrust onder de Duitse bevolking.

Alhoewel hij de hoogste onderscheiding kreeg als soldaat voor zijn deelname in WO I kwam hij niet verder dan Korporaal. Zijn superieuren zagen in hem geen leider. Toen de oorlog zich tegen Duitsland keerde werd Hitler depressief. Hij klaagde en schreeuwde over de onzichtbare vijand van het Duitse volk, namelijk de Joden en Marxisten. Tijdens een gevecht werd hij tijdelijk verblind door een gasaanval van de Engelsen en moest hij weer terug naar Duitsland om te herstellen.

Nog steeds was het onrustig, mensen verhongerden en waren oorlogsmoe. In het ziekenhuis hoorde Hitler dat zijn land zich had overgegeven en de Keizer was
verdreven door een staatsgreep. Duitsland was nu een Republiek, het Tweede Rijk was ten onder. Hitler gaf opnieuw de Joden en Marxisten de schuld hiervan.

Adolf Hitler viel door de legerleiding op als een antisemiet en een spreker die mensen minutenlang aan zich kon binden. Hij bleef in het leger en werd informant en
moest terugkerende krijgsgevangenen onderricht geven over het gevaar van Communisme en Pacifisme. Later bezocht Hitler een bijeenkomst van een Duitse arbeiderspartij, zij waren sterk nationalistisch, pro-military en anti-Semitist. Dat sprak hem wel aan en werd eind 1919 lid.

Al gauw werd hij de grootste spreker van de partij. Zijn politieke carrière was begonnen.

De partij werd steeds groter en kreeg steeds meer aanhangers. Alles werd officiëler er werd een symbool en een vlag gemaakt. De naam veranderde in Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, afgekort NSDAP oftewel Nazi. In 1920 had de partij 3000 leden.

De toespraken van Hitler trokken duizenden mensen en steeds meer kleinere rechtse partijen sloten zich aan bij de NSDAP. In tegenstelling tot Duitsland kregen de rechtse partijen in Nederland geen voet aan de grond. Al gauw eiste Hitler door zijn populariteit het leiderschap van de partij op.

In de jaren twintig kreeg ook Duitsland te maken met een grote economische crisis. Mede door de financiële verplichtingen tegenover Frankrijk.
De munteenheid was niets meer waard, in 1920 moesten de Duitser 75 Mark neerleggen voor 1 Dollar en in november van 1923 4.000.000 Mark voor 1 Dollar!
Duitsland was ten onder.

De Nazi's kregen steeds meer leden, 55.000 in 1923. Onder de leden bevonden zich ook vele militairen en Officiëren.

Hitler bereidde een staatsgreep voor. Door een grote Topbijeenkomst van Duitse zakenlieden te gijzelen en ze vervolgens over te halen hem te kiezen als nieuwe leider van Duitsland. Hij loog ze voor dat op hetzelfde moment de regering in Berlijn omver was geworpen en dat door de straten de Nazi's marcheerden. Dat alles gebeurde op 8 november 1923. Hitler schreeuwde: "de Nationale Revolutie is begonnen".

In het begin ondervond Hitler nog wat tegenstand, maar een aantal schaarden zich toch achter hem. Dat kwam natuurlijk ook doordat hij al een deel van het leger achter zich had staan o.l.v. Hermann Göring, die nadrukkelijk aanwezig was bij de Top.
Alleen de politiemacht verzette zich en het kwam tot hevige gevechten. De Nationale Revolutie mislukte en Hitler werd gearresteerd en berecht.

Tijdens de rechtszittingen hield Hitler lange en heftige betogen, Heel Duitsland kreeg te horen over zijn ideeën en opvattingen zijn machtsovername en de wederopbouw van Duitsland.Uiteindelijk werd Hitler schuldig bevonden en veroordeelt tot 5 jaar cel.

Zijn aanhangers groeiden, zelfs onder het gevangenispersoneel. Hij kreeg diverse privileges o.a. een eigen cel en onbeperkt bezoek. Zijn privé secretaris Rudolf Hess mocht hem ten alle tijden bezoeken. Tijdens zijn detentie schreef Adolf Hitler het boek 'Mein Kampf'.

Een paar dagen voor Kerst 1924 kwam hij na 9 maanden vrij vanwege goed gedrag. Hij bedacht een nieuw plan om de macht over te nemen. Doordat hij steeds meer aanhangers kreeg onder de Duitse bevolking besloot hij via democratische weg zijn plannen door te drukken.

De Nazi partij was inmiddels verboden partij, Maar in 1925 beloofde Hitler dat hij zich aan de regels zal houden en goed te gedragen. Hij kreeg z'n goedkeuring.
Bij z'n eerste grote toespraak bulderde en schreeuwde Hitler als vanouds, er werd hem toen een openbaar spreekverbod opgelegd.

Tussen 1926 en 1929 was het betrekkelijk rustig rondom Hitler. Overal in Europa doken wel soortgelijke partijen op als de Nazi's in Duitsland maar niet met zo´n
machtsvertoon.In Nederland was dat de NSB onder leiding van Anton Mussert. Na de Beurskrach in New-York hadden de Nazi's 100.000 leden. In de jaren dertig
sukkelde Duitsland door met de crisis, het kreeg nog wel financiële steun van Amerika.

Op 14 september 1930 waren er verkiezingen met veel machtsvertoon en propaganda van de Nazi's. Zij wisten wel wat er onder de burgers leefde.
Hitler beloofde werk veel werk voor iedereen in alle lagen van de bevolking. Met de Fransen zal definitief afgerekend worden(financieel of............... ?). Op de verkiezingen behaalden de Nazi's 18% van de stemmen, goed voor 107 zetels. De Nazi's werden de op één na grootste partij van Duitsland.

De schuld van de crisis en de economische malaise waren de Joden, want zij hadden de winkels en de fabrieken en zij moesten voor werkgelegenheid zorgen.
Wat er toen gebeurden weet iedereen (o.a. Kristalnacht). De Duitse burgers keerden zich tegen de Duitse joden en vele vluchten naar buurtlanden. Ook Nederland ving Duitse Joden op o.a. in Kamp Westerbork, later kreeg dit kamp een hele andere betekenis.

1923 Presidentsverkiezingen in Duitsland en natuurlijk doet Hitler mee. Hij krijgt 30% van de stemmen en voormalig president Hindenburg 49%.
Bij de tweede en laatste ronde kreeg zittende president Hindenbrug de meerderheid van stemmen, 53% tegen 36%. Hindenburg was weer voor 7 jaar president.
Maar hij werd steeds meer ingepakt door Hitler en liet zich zelfs adviseren door hem. Uiteindelijk in 1933 zaten er alleen nog maar Nazi's in de regering.

Hitler had het voor elkaar gekregen om via legale weg de macht over te nemen om uiteindelijk als dictator de Nazi Revolutie in te lijven. Niets stond Hitler nog
in de weg behalve dan zittend President Hindenburg. maar de president was oud en in 1934 lag hij op sterven. Door valse voorwendselen en het vervalsen van het
testament van Hindenburg werd Adolf Hitler na het overlijden de nieuwe president.
Hij gaf zich de titel "Führer von Deutsland".

Adolf Hitler had nu nog twee doelen voor ogen,

1-Meer levensruimte voor het Duitse volk.
2-Afrekenen met de Joden.

In 1935 begint hij met de wederopbouw van het Duitse leger en het begin van het Derde Rijk.

Na de eerste wereldoorlog hadden de landen afgesproken nooit meer zo'n grote legermacht op te bouwen. Tegen de rest zij Hitler dan ook dat hij het recht heeft
om een leger te hebben om zich te kunnen verdedigen. Maar eigenlijk bouwde hij een leger om het Duitse Rijk te vergroten.
Het eerste land dat Hitler veroverde was Oostenrijk. Dat deed hij zonder geweld maar met militair machtsvertoon. Maar natuurlijk ook omdat in Oostenrijk al veel Nazi aanhangers waren.

Met toestemming van Engeland, Frankrijk en Italië neemt Hitler een gedeelte van vroegere Tsjecho-Slowakije in. Een gedeelte wat ooit bij Duitsland hoorde.
Volgens Hitler hoorde Polen daar ook bij. Dit was de aanleiding voor Engeland om in te grijpen. Duitsland werd gewaarschuwd om vooral niet Polen aan te vallen. Want hij kon daarmee wel eens een oorlog riskeren met Engeland en Frankrijk. Desondanks marcheerden op 1 september 1939 Duitse troepen de Poolse grens over. De Polen boden hevig verzet maar ook zij hadden net als de rest van Europa te leiden gehad van de economische crisis en dus een verouderd leger met materieel uit WO I.

Op 3 september 1939 verklaarden Engeland, Frankrijk, Australië en Nieuw Zeeland de oorlog aan Duitsland. Op 10 september komt daar Canada ook bij.

De Tweede Wereldoorlog was begonnen.